Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler ilgili Doktora programlarına başvurabilir.