2015 - Prof. Dr. Bayram SADE: Prof. Dr. Bayram Sade 1962’de doğdu. Lisans eğitimini 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde tamamlandı. Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde “Çumra İlçesi Sulu Şartlarında Bazı Melez Mısır Çeşitlerinin Önemli Zirai Karakterleri Üzerinde Araştırmalar” başlıklı teziyle tamamlayan Prof. Dr. Bayram Sade, aynı yıl aynı bölümde doktora eğitimine başladı.  “Farklı Sulama Seviyeleri Ve Azot Dozlarının İki Makarnalık Buğday Çeşidinin (Triticum durum Desf.) Dane Verimi, Kalite Özellikleri, Hasat İndeksi, Verim Unsurlarına Etkisi” başlığını taşıyan teziyle 1991 yılında doktora eğitimini tamamladı. Uzun yıllar Selçuk Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Sade, ayrıca TÜBİTAK KAMAG Grup Yürütmesi Komitesi Üyeliği, Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanlığı, KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı Danışmanlığı, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanlığı, TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı Kapsamında Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi Proje Yürütücüsü gibi yöneticilik görevlerinde de bulundu. Prof. Dr. Bayram Sade hâlihazırda KTO Karatay Üniversitesinde 2015 yılından beri rektörlük görevini devam ettirmektedir.

2012 – 2015 Prof. Dr. Ömer TORLAK: 1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1978 yılında Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini 1982 yılında bitirdi. 1984’te Pazarlama Bilim Dalı’nda yüksek lisans, 1991 yılında doktora derecelerini İstanbul Üniversitesinden aldı. 1986 yılından 1996 yılına kadar çalışmalarını özel sektörde sürdürdü.
Uluslararası ve ulusal platformlarda, pazarlama stratejileri, tüketici davranışları, pazarlama ahlakı ve pazarlama tarihi alanında yayımlanmış çok sayıda makale, bildiri, kitap ve kitap bölümü bulunan Torlak’ın çalışmaları çok sayıda atıf da almıştır.
Akademik kariyerine 1996 yılında Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yardımcı doçent olarak başladı. 1999’da yardımcı doçent olarak atandığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu.
Anabilim dalı ve bölüm başkanlıkları yapmış olan Torlak, 2009-2011 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2011-2012 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlıkları görevinde bulundu. 2012 yılında KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne atandı ve Mart 2015 tarihine kadar bu göreve devam etti. Bakanlar Kurulu tarafından 2015 yılında Rekabet Kurumu Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ömer Torlak, 14 Mayıs 2016 tarihinden beri TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

2009 – 2012 Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU: 1965 yılında Konya'da doğdu. Doğanhisar İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünü bitirdi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans, İngiltere Nottingham Üniversitesinde Tarımsal Biyoteknoloji alanında doktora yaptı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde doçent ve profesör unvanlarını aldı.
Yayın, kongre ve kitap yazarlığı, konferans gibi 120 civarında yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyette bulundu. KTO Karatay Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü, Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. KOP Eylem Planı hazırlık çalışmalarını koordine etti.
Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Almanca bilen Babaoğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.