KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü bünyesinde açılan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adı yazılmış olan aday/adaylar başarılı bulunmuştur.
  **Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
  TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ ESRA KAZANDI
** Sıralamalar soyadı alfabetik sıraya göre yapılmıştır.

10 Ocak 2018