Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi       : 30.01.2018                                      
Son Başvuru Tarihi     : 14.02.2018

 

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

ÜNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak. Alanında araştırma ve yayınları olmak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mobilya Dekorasyon, İç Mimarlık veya Mimarlık bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak. Alanında araştırma ve yayınları olmak.

 


26 Ocak 2018