KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adı yazılmış olan aday/adaylar başarılı bulunmuştur.
  **Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
  BOZ AYŞE NUR KAZANDI (ASIL)
  DÖĞÜCÜ MELİHA KAZANDI (YEDEK)
** Sıralamalar soyadı alfabetik sıraya göre yapılmıştır.

21 Şubat 2018