Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör İçin), Profesörlük Belgesi (Profesör İçin), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan Doçent için dört (4), Profesör için altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi        : 15.03.2018                                                              
Son Başvuru Tarihi      : 30.03.2018

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ortopedi Ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak. Spinal kord alt ekstremide yaralanma ve tedavileri, diz ve kalça artroplastisi alanında çalışmaları olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doç. Dr. 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak. Laparoskopik Cerrahi ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Üroloji Anabilim Dalı Doç. Dr. 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Üroloji alanında uzmanlığını almış olmak. Prostat Hiperplazisi Üroonkoloji, Endoüroloji alanında çalışmaları olmak.

15 Mart 2018