Değerli Araştırmacılar,
URSI-Türkiye 2018 Bilimsel Kongresi 6-8 Eylül 2018 tarihlerinde KTO Karatay Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde, KTO Karatay Üniversitesinde düzenlenecektir.
URSI, elektromanyetik metroloji, alanlar ve dalgalar, sinyaller ve haberleşme sistemleri, elektronik ve fotonik, elektromanyetik gürültü ve girişim, dalga yayılımı ve uzaktan algılama, iyonosferik dalga yayılımı, dalgalar ve plazma, radyo astronomi ile biyoloji ve tıpta elektromanyetik olmak üzere on ayrı komisyondan oluşmaktadır.
Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerde, sanayi ve araştırma kuruluşlarında sürdürülen çalışmaların böyle geniş kapsamlı bir platformda sunulması, yurdumuzda bu konulardaki araştırma potansiyelini ortaya koyacak, benzer konularda çalışan araştırmacıların birbirinden haberdar olmasını ve bilgi aktarımını sağlayacak, ortak çalışma gruplarının oluşturulabilmesi gibi olası girişimlere zemin hazırlayacaktır.

Önemli Tarihler :
Bildirilerin Gönderilmesi: 9 Nisan 2018
Değerlendirme Sonuçlarının Bildirimi: 25 Mayıs 2018
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi: 30 Temmuz 2018

Bildiri Konuları : Kongre, Uluslararası URSI’nin komisyon isimleri olan aşağıdaki temel dalları ve bunlara yakın diğer konuları kapsamakta ancak ilgili olmak kaydı ile bunlarla sınırlandırılmamaktadır.
A. Elektromanyetik Metroloji (Electromagnetic Metrology)
B. Alanlar ve Dalgalar (Fields and Waves)
C. Sinyaller ve Haberleşme Sistemleri (Signals and Systems)
D. Elektronik ve Fotonik (Electronics and Photonics)
E. Elektromagnetik Gürültü ve Girişim (EM Noise and Interference)
F. Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama (Wave Prop. and Remote Sensing)
G. İyonosferik Radyo Yayılımı (Ionospheric Radio Propagation)
H. Dalgalar ve Plazma (Waves and Plasmas)
İ. Radyo Astronomi (Radio Astronomy)
J. Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik (EM in Biology and Medicine)

Bildiri Gönderimi: Bildiriler en fazla 3 sayfa olmak üzere ursitr2018.karatay.edu.tr adresinde verilen yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanıp  https://easychair.org/account/signin.cgi?key=62739570.ajuwkd3qoEYOhh1n adresindeki bildiri gönderme/değerlendirme sistemi üzerinden PDF formatında gönderilmelidir.

Öğrenci Bildirileri Yarışması:  URSI-Türkiye Kongresi kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine açık bir bildiri yarışması düzenlenecek ve URSI-Leopold B. Felsen en iyi öğrenci bildiri ödülleri verilecektir:
URSI - Leopold B. Felsen en iyi öğrenci bildiri ödülü: 1500 TL
URSI - Leopold B. Felsen en iyi 2. öğrenci bildiri ödülü: 1000 TL
URSI - Leopold B. Felsen en iyi 3. öğrenci bildiri ödülü: 750 TL

Daha ayrıntılı bilgi için kongre web sayfasını ursitr2018.karatay.edu.tr ziyaret edebilirsiniz.

Hulusi AÇIKGÖZ & Ayhan ALTINTAŞ
URSI Türkiye 2018 Kongre Başkanları


20 Mart 2018