Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
İlk Başvuru Tarihi        : 26.03.2018                                                              
Son Başvuru Tarihi      : 10.04.2018

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği Lisans mezunu olmak. İşletme Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Kapalı devre tedarik zinciri ve karar verme konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak. Bariatrik ve Laporoskopik Cerrahisi alanında sertifikaları bulunmak. Endoskopi yeterlilik belgesine sahip olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kulak, Burun, Boğaz (KBB) alanında uzmanlığını almış olmak. Kohlear implant sertifikasına sahip olmak. Çocuk KBB Hastalıkları alanında çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak. KOAH, Astım, Uyku Apnesi alanında çalışmaları olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak. Tüp Bebek sertifikasına sahip olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak. Manyetik Rezonans görüntüleme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

26 Mart 2018