KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adı yazılmış olan aday/adaylar başarılı bulunmuştur.
  **Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
  MUTLU İPEK BÜŞRA KAZANDI (ASIL)
  UYSAL ELİF KAZANDI (YEDEK)
** Sıralamalar soyadı alfabetik sıraya göre yapılmıştır.

24 Nisan 2018