Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi : 18.06.2018

Son Başvuru Tarihi : 03.07.2018

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

ÜNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü / İdare Hukuku Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. İdare Hukuku Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü / Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.


18 Haziran 2018