Türkçeyi yabancı dil ya da anadil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerinin tespit edilmesine yönelik olarak Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen, temel dil becerilerinin tamamını ölçen ve uluslararası ölçekte yapılan TYS’e yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler, Türkiye’deki üniversitelere başvuru ve kabul için Türkçe dil yeterliğini belgelendirmesi gereken öğrenciler, yurt dışında çeşitli kurumlarda Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları, Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen tercümanlar, kısacası Türkçe dil yeterliğini ölçmek isteyen herkes girebildiği Türkçe Yeterlilik Sınavı başvuruları başladı.
Türkçe Yeterlik Sınavı, “Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma (Bağımsız Konuşma, Karşılıklı Konuşma)” bölümlerinden oluşmaktadır. Okuma becerisini ölçmeye yönelik 40, dinleme becerisini ölçmeye yönelik 30, yazma becerisini ölçmeye yönelik 2, bağımsız konuşma becerisini ölçmeye yönelik 1, karşılıklı konuşma becerisini ölçmeye yönelik 7 olmak üzere toplamda 80 soru bulunmaktadır.
Okuma, dinleme ve yazma bölümleri 1. oturumda; konuşma (bağımsız konuşma ve karşılıklı konuşma) bölümü 2. oturumda yapılmaktadır. 1. oturum; okuma 60, dinleme 45, yazma 60 olmak üzere, toplam 165 dakika; 2. oturum bağımsız konuşma 5, karşılıklı konuşma 10 olmak üzere, toplam 15 dakikadır. Sınavın tamamı, 180 dakika sürmektedir.
Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12,5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda,
55-70 arası puan alan adaylara B2,
71-88 arası puan alan adaylara C1,
89-100 arası puan alan adaylara C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.
28 Temmuz 2018 tarihinde yurt dışındaki Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezlerinde ve Türkiye’de yapılacak olan Türkçe Yeterlik sınavın başvuruları 18 Haziran - 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında http://tys.yee.org.tr/ adresinden gerçekleşecektir.


02 Temmuz 2018