YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI-TARİHLERİ
Not Ortalaması ile Yatay Geçiş İşlemleri

 

KURUMLARARASI (NOT ORTALAMASI İLE) YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

2.07.2018

Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Kontenjanlarının Web Sitesinde İlanı

02.07-15.08 2018

Yatay Geçiş Başvuru Kabulü

27.08-04.09 2018

Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

6.09.2018

Yatay Geçiş Başvurularında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı

07.09-12.09 2018

Yatay Geçiş Asıl Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

13.09-14.09 2018

Yatay Geçiş Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

Merkezi Yerleştire Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Takvimi

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

01.08-15.08 2018

Yatay Geçiş Başvuru Kabulü

27.08-04.09 2018

Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

6.09.2018

Yatay Geçiş Başvurularında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı

07.09-14.09 2018

Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

 

Online Başvuru Link:
Yurtdışındaki Üniversitelerden Yatay Geçiş Başvuru Linki: http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
Yurt içindeki Üniversitelerden Yatay Geçiş Başvuru Linki: http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx
Ek Madde 1 kapsamında Yatay Geçiş Başvuru Linki http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx

Yatay Geçiş Online Başvuru sonrası lütfen aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne elden teslim ediniz.
Yatay geçiş için istenilen evraklar nelerdir?
  Öğrenci Belgesi
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  ÖSYS Yerleşme Belgesi
  LYS Puan Kartı
  Transkript (Kıbrıs hariç yurt dışından yapılacak başvurularda kapalı zarf ile iletilmesi zorunludur)
  Ders içeriği (İlgili Web linki)
  2 adet fotoğraf
  Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümler için)
  Disiplin Cezası Alıp Almadığını Gösterir Belge
  Başvuru Ücreti Dekontu (50 TL.)
Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.
Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir! 
Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır. 
Yatay geçiş hakkı kazanılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.
KURUMLARARASI (NOT ORTALAMASI İLE) YATAY GEÇİŞ 
1-Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.
2-Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartı aranır. (4’lük sistemde en az 2,00)
Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir.
3-Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfların, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfların başına yatay geçiş yapılabilir.
4-Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
5-Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
6- Yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırası aranan bölümler aşağıda belirtilmiştir:

  • Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 40 bin içinde olması gereklidir.
  • Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 150 bin içinde olması gereklidir.
  • Mimarlık Programı’na yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin içinde olması gereklidir.
  • Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gereklidir.

7-Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
8- Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin burs başvurusu yapması halinde aranacak kriterler:
a) Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ve üzeri olması şartıyla, ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50’ye kadar burs verilir.
 b)İngilizce hazırlık programının zorunlu olduğu bölümlerde, İngilizce Hazırlık Programından başarılı olma şartı aranır. Akademik yılı bahar döneminde henüz hazırlık programı tamamlanmamış ise, başarı şartı aranmaz.
 c) Öğrenimine ara vermek ya da hiç öğrenim görmemiş olmak bu bursu almaya engeldir.
YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
1-Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.
2-Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 1,5 (100’ lük sistem üzerinden 60) olması şartı aranır.
3-Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfların, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfların başına yatay geçiş yapılabilir.
4-Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
5-Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
6-Öğrencilerin yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırdığı yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda yatay geçiş ile geçmek istediği bölümün taban puanından eşit ya da yüksek puan alan öğrencilerin başvuruları yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
7-Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir.
8-Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yatay geçiş yapabilmeleri için yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırıldığı yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda ;

  • Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 40 bin içinde olması gereklidir.
  • Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 150 bin içinde olması gereklidir.
  • Mimarlık Programı’na yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin içinde olması gereklidir.
  • Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gereklidir.

 9- Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin burs başvurusu yapması halinde aranacak kriterler:
a) Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ve üzeri olması şartıyla, ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50’ye kadar burs verilir.

Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.


03 Temmuz 2018