Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (Erkek adaylar için), Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı Örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı Örneği, Doktora Belgesinin Onaylı Örneği, Doçentlik Belgesinin onaylı Örneği (Doçent başvurusu için), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi        : 03.09.2018                                                   
Son Başvuru Tarihi      : 18.09.2018

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Fizyoloji Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında (Tıp) Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Karaciğer Histopatolojisi ve Yardımcı Üreme Teknikleri üzerinde araştırma ve yayınları olmak.

03 Eylül 2018