Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör İçin), Profesörlük Belgesi (Profesör İçin), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi için dört (4), Profesör için altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi : 17.09.2018

Son Başvuru Tarihi : 02.10.2018

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

ÜNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak, İç Hastalıkları Anabilim Dalında Uzmanlığını ve Doçentliğini almış olmak, Hematopoetik Kök Hücre alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak, Çocuk Kardiyolojisi alanında Uzmanlığını almış olmak, Doppler ile ilgili çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Odyoloji Bölümü

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak, Uzmanlığını ve Doçentliğini Kulak, Burun ve Boğaz alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Odyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıbbi Biyokimya (Tıp) alanında Doktorasını almış olmak.


17 Eylül 2018