Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi        : 03.12.2018                                                   
Son Başvuru Tarihi      : 18.12.2018

 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İslami Bankacılık ve Finans alanında doktora yapmış olmak, alanında yayın ve çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp veya Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. İlaçlar ve ilaç etkileşimleri üzerinde çalışma yapmış olmak.

03 Aralık 2018