07 Aralık 2018 tarihindebaşvuru süreci tamamlanan 2018-2019 akademik yılı Erasmus PersonelHareketliliği (Ders Verme/Eğitim Alma) ile ilgili değerlendirme sürecitamamlanmış olup başvuru sonuçları yayınlanmıştır. Hareketlilik ile ilgilibilgilendirme toplantısı 26 Aralık 2018 tarihinde Erasmus Ofisindeyapılacaktır, hareketlilik ile ilgili belgelerin tamamlanması için son tarih 22.01.2019’dur.

BAŞVURU SONUÇLARI


19 Aralık 2018