Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi, görev ve sorumluluk abidesi sevgili Ceren DAMAR ŞENEL’in katli, başta üniversite ve hukuk camiası olmak üzere ülkemizin her kesiminde derin bir üzüntü ve infiale yol açmıştır.  Görevi başında ve görevini yaptığı için şehit edilen aziz meslektaşımızın maruz kaldığı bu saldırganlığın arkasında yalnızca güvenlik tedbir ve politikalarına indirgenemeyecek çok boyutlu bir problemin yattığı gözden uzak tutulmamalıdır.

Vazife ve sorumluluk duygusu ile hareket etmekten başka bir kusuru olmayan genç ve idealist bir akademisyene yönelen bu saldırı, aile içinde kadına ve çocuğa; kamusal alanda sağlık ve adalet sektöründe çalışan görevlilere yönelik uzun süredir gözlemlenen ve giderek yaygınlaşan şiddet olgusunun bir parçası olarak değerlendirmelidir. 

Konunun güvenlik ve adliyeyi ilgilendiren boyutu, ilgili birimlerin sorumluluğundadır. Buna mukabil, söz konusu şiddet olgusunun zihinsel, psikolojik ve sosyo-ekonomik arka planını araştırmak, anlamak ve tedbir geliştirmek, başta üniversiteler olmak üzere tüm eğitim camiasının görevidir. Başka Ceren’lerin kaybı da ancak böyle engellenebilir. 

Bu çerçevede, herkesi ve üniversitelerimizi sorumluluk almaya davet ediyor; görev şehidi değerli meslektaşımız Ceren DAMAR ŞENEL’i sonsuzluğa uğurlarken, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. 
Saygılarımızla. 


08 Ocak 2019