KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No ***Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
1 APAYDIN TALHA SINAVA ÇAĞRILMASI
2 SEYHAN ŞÜHEDA SINAVA ÇAĞRILMASI
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi  / A BLOK A-308 NOLU SINIF
Sınav Tarihi: 15.03.2019   
Saati: 10.00
*** Sıralamalar soyadı alfetik sıraya göre yapılmıştır

12 Mart 2019