KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı bünyesinde açılan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adı/adları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No ***Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
1 AĞCA BEKİR VOLKAN SINAVA ÇAĞRILMASI
2 ALKAN SAMİ SAFA SINAVA ÇAĞRILMASI
3 ATA SADIK SINAVA ÇAĞRILMASI
4 BUĞDAY MUSTAFA SINAVA ÇAĞRILMASI
5 UZUN OSMAN SINAVA ÇAĞRILMASI
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi  / A BLOK A-302 NOLU TOPLANTI SALONU
Sınav Tarihi: 15.03.2019
Saati: 10.00
*** Sıralamalar soyadı alfetik sıraya göre yapılmıştır

12 Mart 2019