Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülteler bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (Erkek adaylar için), Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı Örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı Örneği, Doktora Belgesinin Onaylı Örneği, Doçentlik Belgesinin onaylı Örneği (Doçent ve Profesör başvurusu için), Profesörlük Belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurusu için), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent için dört (4), Profesör için altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi        : 15.04.2019                                                   
Son Başvuru Tarihi      : 30.04.2019

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. 1 İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Doktorasını İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı Mühendisliği Programında yapmış olmak. Doçentliğini Mekanik alanında almış olmak. Bu alanda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Uzmanlığını Anestezi ve Reanimasyon alanında almış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Mimarlık Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Mimarlık Anabilim Dalında yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.

15 Nisan 2019