2018-2019 akademik Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları değerlendirme süreci tamamlanmıştır.
Kazanan adayların Staj Hibesi 2 ay + maksimum 20 günlük süreler için karşılanacak olup, bu süreyi aşan talepler bütçe olması durumunda Erasmus Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Davet mektubu eksik olan öğrenciler eksik evraklarını 22 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlamak zorundadır.

Feragat dilekçesi vermek için son tarih 22 Mayıs 2019’dur.

Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon toplantısı 10 Mayıs 2019 Cuma  günü 14:30-15:30 saatleri arasında  MZ 06 nolu sınıfta düzenlenecektir.

Öğrenciler başvuru evraklarını (hibe sözleşmesi, Euro hesap bildirim formu, vize talep evrakı) 31 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlamak zorundadır.

İngiltere’de staj yapacak öğrencilerin hareketlilikleri Ulusal Ajansın yönlendirmeleri doğrultusunda İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci ve Erasmus Programı ile ilgili uygulamalarına göre planlanacaktır.
UNİKOP Avrupa Staj Hareketliliği için seçilen öğrenciler öncelikle UNİKOP kapsamında hibe alacaklardır.

Sonuçlar için tıklayınız.


26 Nisan 2019