KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları yazılmış olan aday/adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No *Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
1 YILMAZ RAZİYE SINAVA ÇAĞRILMASI
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi  / A BLOK A-104 NOLU SINIF
Sınav Tarihi: 29.07.2019 
Saati: 10.00
**Sınava gelecek adayların var ise yapmış olduğu çalışmalarını veya hazırlamış olduğu portfolyosunu getirmeleri beklenmektedir.
* Sıralamalar soyadı alfetik sıraya göre yapılmıştır

26 Temmuz 2019