KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde açılan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları yazılmış olan aday/adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No *Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
  ATMACA MERVE SINAVA ÇAĞRILMASI
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi  / A Blok A-214 Nolu Sınıf
Sınav Tarihi: 29.08.2019
Saati: 10.30
* Sıralamalar soyadı alfebetik sıraya göre yapılmıştır

26 Ağustos 2019