ÇAP Başvuru İşlemleri
Çift Anadal Programı
Anadal lisans-ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin aynı anda ikinci bir lisans- ön lisans programından diploma almak üzere eğitim görmelerini sağlayan programdır.
Çift diplomayla mezun olmak istersen sen de ÇAP yapabilirsin.
ÇAP Ne Kazandırır?
Disiplinler arası çalışma becerisi, iki diploma ve daha kolay iş bulma avantajı sağlamaktadır.
2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi ÇAP Başvuruları Ne Zaman?
09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında başvurular, sistem üzerinden alınacaktır.
Başvuru Linki

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARINA BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TAKVİMİ 
09.09-13.09 2019 Çift Anadal Programları için Başvuruların Alınması
16.09-19.09.2019 Çift Anadal Programı Başvurularının Değerlendirilmesi
20.09.2019 Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı
23.09-27.09.2019 Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Tarihleri

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi ÇAP Kontenjanları
Hangi Dönemlerde Başvuru Yapabilirsin?
Lisans öğrencileri ÇAP için en erken üçüncü yarıyıl başında, en geç beşinci yarıyıl başında başvuru yapabilir.
Ön lisans öğrencileri ÇAP için en erken ikinci yarıyıl başında, en geç üçüncü yarıyıl başında başvuru yapabilir.
 Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.
Ön lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.
Kabul İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?
Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması,
Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,75 olması,
Anadal sınıfında başarı sıralamasında yüzde 20’lik diliminde bulunması veya üniversiteye kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYM puanının ÇAP yapmak istediği programın giriş yaptığı yıldaki taban puanından yüksek olması gerekmektedir,
Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranmaktadır.
Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, ilgili bölümün yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Kayıt Kuralları Nelerdir?
Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, çift anadal programına kabul edildikleri ilk yarıyılda ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmalıdır.
Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına başvuru yapılabilir ancak öğrenci birden fazla programa kabul edilmişse sadece birisini tercih edip kayıt yaptırabilir.
 Bursum ÇAP ’ta Geçerli mi? Ek Ücret Öder miyim?
Çap ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin ders programlarındaki çakışma veya bir dönemde alacakları derslerin fazla olması nedenleriyle, normal öğrenim süresinin uzatılması durumunda öğrencilerimize, bursluluk durumlarının devam etmesi için 1 yıl ek süre verilir.
Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu, Yurtdışı Yaz ve Kış Okulu Bursu hariç tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.
Okulum Çok Uzar mı?
Çift anadal programına kaydolan öğrenciler, en az 60 AKTS ders almak zorundadır. Kaydolmak istediğiniz Çift anadal programı ile kayıt olduğunuz anadal programının giriş puan türleri aynı değilse ikinci bölümünüzden 150 AKTS almanız gerekebilir. ÇAP yaparken anadal programınızla eş zamanlı öğrenim göreceğiniz için ders saatlerinizin çakışması, yoğunluktan dolayı bazı derslerden başarılı olamama gibi nedenlerle öğreniminiz 1 yıl uzayabilir. Ancak, sonunda iş hayatında sizi tüm mezunlardan ileri geçirecek iki diplomanız birden olur.
Başladıktan Sonra Zorlanırsam Bırakabilir miyim?
ÇAP yaparken not ortalamanız iki kez 2.50’nin altına düşmesi sebebiyle ya da farklı nedenlerle programdan ilişkiniz kesilirse, ÇAP’ ta aldığınız ve başarılı olduğunuz derslerle bir yandal programının gereklerini yerine getirmişseniz ilişkinizi kestiğiniz programa ait yandal sertifikası alırsınız.
Kayıt Olmak İçin Ne Yapman Gerek?
Çift anadal öğrencisinin her dönem alacağı ders yükü, ana dalında aldığı ders AKTS’si dikkate alınarak Çift Anadal Programı Koordinatörü tarafından belirlenir.
ÇAP’ a kabul edildikten sonra Bölüm Çap Koordinatörüne giderek kayıt için gerekli olan
* ÇiftAnadal / Yandal Ders Kayıt,
* ÇiftAnadal Programı Transfer Dersler,
* ÇiftAnadal / Yandal Protokol formalarını doldurarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim etmen gerekmektedir.
Çift Anadal /Yandal Ders Kayıt formunda yer alan dersler ÇAP Koordinatörü ile birlikte öğrenci tarafından sisteme eklenir.
Böylece Çap Programında alacağın derslerin ücretleri belirlenmiş olur.
Tam burslu isen herhangi bir ücret ödemeden kaydın tamamlanmış olur.
Ücretli ya da kısmi burslu isen belirlenen ders ücretini Mali İşler Koordinatörlüğüne ödedikten sonra ÇAP kaydın tamamlanmış olur.


06 Eylül 2019