KTO Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yeni teşekkül ettirilmekte olan Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü bünyesinde görevlendirilmek üzere;

 • Yerli özel, kamu ve/veya yurtdışı akredite üniversitelerin Endüstri Ürünleri / Endüstriyel Ürün Tasarımı bölümlerinden lisans ve doktora veya yine aynı statüdeki üniversitelerin Endüstri Ürünleri / Endüstriyel Ürün Tasarımı bölümleri lisans ve mültidisipiliner bölümlerinden Doktorasını tamamlamış veya 2020 Bahar dönemi sonuna dek tamamlayacak olan akademisyen, serbest meslek uzmanlarından öğretim üyesi görevlendirilmesi yapılacaktır.
 • Adayların değerlendirme öncesi başvuru aşamasında;
  1. Lisans diploma fotokopileri,
  2. Yüksek Lisans Diploma Fotokopileri,
  3. Doktora Diploma Fotokopileri veya Doktoranın devam etmekte olduğuna dair üniversite / bölüm öğrenci işlerinden alınmış resmi yazı fotokopisi,
  4. Lisans Transkript Dökümü Fotokopisi,
  5. Yüksek Lisans Transkript Dökümü Fotokopisi,
  6. Nüfus cüzdanı Fotokopisi,

belgelerinin aşağıda belirtilen mail adreslerine (pdf / jpg) taranmış olarak iletilmesi gerekli ve bu aşamada yeterlidir. Yapılacak değerlendirme sonrasında kesin görevlendirme ve sözleşme öncesi belirtilen evrakların asılları talep edilecektir.
KTO Karatay Üniversitesi Hakkında Bilgi:
İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılmış ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğinde olan Karatay Medresesi’nden alan KTO Karatay Üniversitesi, 1882 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü ticaret odalarından olan Konya Ticaret Odası’nın Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 7 Temmuz 2009 yılında yeniden kurulmuştur.
Kuruluş çalışmalarına, Konya sanayi ve ticaret dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve karşılanması için tek bir üniversitenin yetmediği öngörülerek başlanmıştır. Sanayi ve ticaret dünyası için, nitelikli, aldığı teorik bilginin yanı sıra işin mutfağını da öğrenip uygulamada da başarılı olan mezunlar yetiştirmek amaçlanmıştır. Kuruluş çalışmalarında iş dünyasının, öğretim üyelerinin görüşleri alınmış ve piyasanın ihtiyaç duyduğu bölümler tespit edilmiştir. Konya Ticaret Odası’nın 20.000’i aşkın üyesi de kuruluş aşamasından itibaren desteğini esirgemeyip Konya’ya marka bir üniversite kazandırmak için kuruluşa vesile olmuştur. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından ve örnek üniversite modellerinin incelenmesiyle KTO Karatay Üniversitesi vizyonunu çizmeye başlamıştır.
Belirlenen vizyon çerçevesinde çağdaş eğitim sistemi, yaşamla iç içe yenilikçi yapısı, uygulamalı eğitimi, en az iki dil bilen, nitelikli, piyasayı tanıyan mezunlar veren, sektör odaklı eğitim programları ile özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedefleyen KTO Karatay Üniversitesi, 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1. Madde’si ile eklenen Ek 113. Madde ile kamu tüzel kişiliğine kavuşarak Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olmuştur.
KTO Karatay Üniversite GSFT fakültesi bünyesinde teşekkül ettirilmesi planlanan Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü, Türkiye' nin en gelişmiş sanayi birikimi ve altyapılarından birine sahip olan Konya sanayisi imalatçı firmaları ile , hem direk hem de üyeleri aracılığı ile organik bir bağ ile işbirliği içerisinde olarak, firmalarımızın ihtiyaç duyacağı tasarım süreçleri ile şekilenmiş ürün çeşitliliği için gerekli nitelikli Tasarımcı ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Son derece gelişkin model / prototipleme ve laboratuar ile bina, atölye altyapısını tamamlamış olan bölüm, akademisyenlerine özel sektör ile sinerjik kariyer gelişim imkanları da sunmayı planlamaktadır.


23 Ocak 2020