Senato Toplantı Numarası: 6
Senato Toplantı Tarihi: 08.04.2020

KARAR NO: 1- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanacak uzaktan öğretim yöntemi sürecine yönelik uygulama esasları görüşüldü.

            Görüşme sonunda,

 1. Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında eğitim öğretime ara verilmesine, öğrenme süreçlerinin 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan öğretim yöntemiyle devam etmesine; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için ekli listede yer alan derslerin;
  • Uzaktan öğretim yöntemiyle (UE) bölümler tarafından belirlenen derslerin verilmesine (Ek-1),
  • Uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen (Dönemsel) derslerin de yoğunlaştırılmış biçimde yaz döneminde verilmesine (Ek-2), uzaktan öğretimle yürütülemeyen derslerin yoğunlaştırılmış programları için de gelişmelere bağlı olarak daha sonra bir akademik takvim belirlenmesine,
 2. Uzaktan öğretimle verilecek derslerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin değiştirilerek ara sınavlar yerine sunum, ödev, rapor, araştırma ödevi, proje ödevi ve quiz vb. yöntemlerin uygulanmasına, bu uygulamaların “KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)” üzerinden yürütülmesine,
 3. Uzaktan öğretim yöntemiyle verilecek dersler için gözetimsiz yapılacak ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin genel başarıya etkisinin toplamda %20 olarak belirlenmesine,
 4. 2019-2020 Bahar Döneminde uzaktan öğretimle verilecek derslerin ara sınavları yerine sunum, ödev, rapor, araştırma ödevi, proje ödevi ve quiz vb. ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılmasına ve verilen notların Öğrenci Bilgi Sistemine en geç 21 Mayıs 2020 mesai bitimine kadar girilmesine,
 5. Tıp ve Hukuk Fakülteleri için yapılacak olan kurul ve yıl sonu sınavlarının gelişmelere bağlı olarak takvimin yeniden belirlenmesine, Yabancı Dil Hazırlık Programlarında ise Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına,
 6. 2019-2020 Bahar Dönemi final, bütünleme, mezuniyet ek sınav ve tek ders sınavı vb. sınavların takvimlerinin gelişmelere bağlı olarak daha sonra yeniden belirlenmesine,
 7. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5-i maddesinde belirtilen (Dönemlik Programlar için)
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
  • Türk Dili II
  • Temel Bilgi Teknolojileri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği II

  derslerinin ara sınavlarının 18-19 Nisan 2020 tarihinde online olarak yapılmasına,

 8. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5-i maddesinde belirtilen (Yıllık Programlar için)
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
  • Türk Dili II
  • Temel Bilgi Teknolojileri

  derslerinin yıl sonu sınavlarının gelişmelere bağlı olarak daha sonra karar verilmesine, 

 9. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınav tarihlerinde derslerin işlenmeye devam edilmesine ve ders videolarının sisteme yüklenmesine,
 10.  Lisansüstü öğrencilerin doktora yeterlik, doktora tez izleme komitesi (TİK), tez savunma sınavlarının uzaktan jüri katılımlarıyla kayıt altına alınmak suretiyle Uzaktan Eğitim Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesine ve gerekli olan imzaların elektronik olarak alınmasına,
 11.  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Dil Hazırlık Programlarının kur sınavlarının UZEM sisteminden yapılmasına,
 12.  Bu kararların 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olmasına ve salgınla ilgili gelişmelere bağlı olarak kararların daha sonra yeniden gözden geçirilmesinin uygunluğuna,

karar verildi.


08 Nisan 2020