Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak gerekmektedir
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi        : 22.04.2020                           
Son Başvuru Tarihi      : 07.05.2020

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İmalat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Metal analiz, katı partikül erozyon aşınması, termal bariyer kaplamalar alanlarında yayın ve çalışmaları olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 Makine Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Organik Rankine Çevirme, Termodinamik analiz, Termodinamik optimizasyon konularında yayın ve çalışmaları olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans mezunu olmak, aynı alanda Doktorasını yapmış olmak. Seramik malzemeler konusunda yayın ve çalışmaları olmak.

22 Nisan 2020