KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı bünyesinde açılan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adı/adları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No *Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
1 ÇAĞAY AFET SINAVA ÇAĞRILMASI ( Saat 10.30)
2 ÇİZMECİOĞLU SİNAN SINAVA ÇAĞRILMASI (Saat 11.00)
3 TANER İBRAHİM SINAVA ÇAĞRILMASI (Saat 11.30)
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi  / Uzaktan Erişim / Sınav Zoom Programı üzerinden yapılacaktır.
Başvuran adayların sınav giriş saatleri yukarıda belirtilmiştir.  İlgili adayların e-posta adreslerine sınava giriş yapabilmeleri için sınav saatinden en geç bir saat önce bağlantı adresi gönderilecektir. 
Sınav Tarihi: 08.05.2020
Saati: 10.30 / 11.00 / 11.30
ÖNEMLİ NOT
Sınava Giriş Yapılabilmesi için Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu vb. iletişim araçlarında ’Zoom Uygulaması’nın indirilmiş olması gerekmektedir.  
Ayrıca, Sınavın yapılabilmesi için bahsi geçen cihazlarda internet bağlantısının bulunması gerekmektedir.
* Sıralamalar soyadı alfebetik sıraya göre yapılmıştır

05 Mayıs 2020