Senato Toplantı Numarası      : 10
Senato Toplantı Tarihi            : 03.06.2020

KARAR NO: 1- Ülkemizde yaşanan pandemi COVİD-19 salgını nedeniyle staj/uygulamalarını yapamayan Üniversitemiz öğrencilerinin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı staj/uygulamalarına ilişkin esaslar görüşüldü.

Görüşme Sonunda;

  • Staj/uygulama yapmak isteyen ve staj/uygulama yerini bulan öğrencilerin staj/uygulamalarını yaz döneminde yapmalarına,
  • Staj/uygulamaların ödev/proje/sunum/webinar gibi yöntemlerle yapılabilmesine ve bu iki maddenin öğrenci tercihleri doğrultusunda yapılmasına,
  • Hastane staj/uygulaması bulunan ve birinci madde kapsamına girme imkanı olmayan öğrencilerin staj/uygulamalarını; laboratuvar uygulaması/vaka ödevi şeklinde tamamlamasına
Karar verildi.
05 Haziran 2020