Senato Toplantı Numarası: 11
Senato Toplantı Tarihi: 08.06.2020

KARAR NO: 1- Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle uygulaması eksik kalan veya özelliği gereği hiç yapılamayan ders ve uygulamalara ilişkin hazırlanan takvimler görüşüldü.

Toplu Takvim
Güncel Dönemsel Dersler Staj Hariç
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Uygulama
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Uygulama
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu


08 Haziran 2020