Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından kültürel değerlerimizi, birikimlerimizi ve tecrübelerimizi gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 2019 yılında 3 (üç) yıl süreli kurum içi kapsamlı Türk Masal Külliyatı-I (Türkiye Sahası) Projesi başlatılmıştır.

Projenin amacı, Türkiye sahası masallarının bilimsel bir şekilde derlenmesi, toplanması ile sözlü ve yazılı masal külliyatı oluşturmaktır. Türkiye sahası üzerinde yapılmış lisans, lisansüstü tezler, derlemeler, yayınlar ve konuyla ilgili bütün masal çalışmaları proje kapsamında değerlendirilecektir.  Daha önce yapılan masal araştırmalarını bir çatıda toplayan, eksik kalmış çalışmaları tamamlayan bu proje ile Türk anlatı geleneğinin önemli bir parçası olan masalların öğrenilmesi, kültürel miras bağlamında bir farkındalık oluşturulması ve sonraki çalışmalara ilham kaynağı olması sağlanacaktır. Türk toplumunun kültürel kodlarının ve insanlığın ortak değerlerinin yaşatılması amacıyla başlatılan bu proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye  www.masal.gov.tr genel ağ sayfası üzerinden erişilebilmektedir.


07 Eylül 2020