Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi: 17.09.2020
Son Başvuru Tarihi: 02.10.2020

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI KADRO SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Sosyoloji lisans mezunu olmak. Sosyoloji Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Çalışma Sosyolojisi alanında yayın ve çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktorasını İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Geoteknik alanında yapmış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak. Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktorasını yapmış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

17 Eylül 2020