Avrupa Birliği-Türkiye Mali İş Birliği kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı altında gerçekleştirilecek iletişim ve görünürlük çalışmalarının hedef kitleye uygun olması ve bütün paydaşları kapsamasını teminen bir "İletişim İhtiyaç Analizi Çalışması" başlatılmıştır.
Söz konusu çalışma dahilinde ulaştırma sektöründe Avrupa Birliği-Türkiye ortak finansmanıyla yapılan işlerin ve Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı’nın kurumsal kimliğinin bilinirlik düzeyini ölçecek ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek iletişim faaliyetlerine veri kaynağı sağlayacak bir anket hazırlanmıştır.
Çevrim-içi olarak 01/12/2020 tarihine kadar https://tr.surveymonkey.com/r/usop bağlantı linkinde yer alacak olan söz konusu anket genel sonuçlarıyla raporlanacak olup, kişi veya kurum bazında bir değerlendirme yapılmayacaktır.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
26 Kasım 2020