Fakülte/YO/MYO Dönemlik Programlar (Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hariç)

Senato Toplantı Numarası                       : 1
Senato Toplantı Tarihi                             : 05.01.2021

KARAR NO: 1- Ülkemizde yaşanan pandemi COVID-19 nedeniyle Üniversitemiz Fakülte/YO/MYO dönemlik programları (Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi hariç) final sınavlarına ilişkin esaslar görüşüldü.

            Görüşme sonunda, Üniversitemiz Fakülte/YO/MYO dönemlik programları (Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi hariç) final sınavlarının aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi.

 • Final Sınavları; sınav (test, yazılı veya sözlü), proje / ödev / rapor teslimi, sunum veya bunların bileşenleri şeklinde ONLINE olarak yapılacaktır.
 • Final Sınavları akademik takvimde belirtilen tarih aralığında (01-14 Şubat 2021) yapılacaktır.
 • Final Sınav Etki Oranı %70 olarak belirlenmiştir.
 • Sınav süresi en az 30 dakika – en fazla 60 dakika arasında olacaktır. Bu değişim en az ve en fazla süreleri kapsamakta olup soru sayısından bağımsız olarak ilgili akademisyen tarafından uygulanacaktır.
 • Gerçekleştirilen final sınavlar esnasında, sistem ile ilgili sorun yaşanan akademik personelin ve/veya öğrencilerimizin sorunlarını [email protected] e-posta yolu ile bildirilmesi gerekmektedir.
 • Üniversite Seçmeli Ders (ÜSD) (Dil Dersleri Hariç) sınavları aşağıda belirtilen programa uygun olarak yapılacaktır.
  • 1., 2., 3. ve 4. Grupta Yapılan Üniversite Seçmeli Derslerin Sınavları         

06 Şubat 2021 tarihinde ders saatinde yapılacaktır.

  • MED 101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi Sınavı (Tüm Gruplar)  (Dönemsel Programlar için)

07 Şubat 2021 tarihinde 08:00 – 20:00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.

  • ATA101 / TUR101 / ISG101 ve TBT Sınavları (Dönemlik Programlar için)

13 Şubat 2021 tarihinde TUR101 & ISG101 derslerinin sınavları 08:00 – 20:00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.

14 Şubat 2021 tarihinde ATA101 & TBT derslerinin sınavları 08:00 – 20:00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.


Hukuk Fakültesi

KARAR NO: 2- Ülkemizde yaşanan pandemi COVİD-19 nedeniyle Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ara sınavlarına ilişkin esaslar görüşüldü.

            Görüşme sonunda, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ara sınavlarının aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi.

 • Ara Sınavlar; sınav (test, yazılı veya sözlü), proje / ödev / rapor teslimi, sunum veya bunların bileşenleri şeklinde ONLINE olarak yapılacaktır.
 • Ara Sınavlar 25 Ocak 2021 – 14 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Ara Sınav Etki Oranı %30 olarak belirlenmiştir.
 • Sınav süresi en az 30 dakika – en fazla 60 dakika arasında olacaktır. Bu değişim en az ve en fazla süreleri kapsamakta olup soru sayısından bağımsız olarak ilgili akademisyen tarafından uygulanacaktır.
 • Gerçekleştirilen ara sınavlar esnasında, sistem ile ilgili sorun yaşanan akademik personelin ve/veya öğrencilerimizin sorunlarını [email protected] e-posta yolu ile bildirilmesi gerekmektedir.
 • Üniversite Seçmeli Ders (ÜSD) (Dil Dersleri Hariç) sınavları aşağıda belirtilen programa uygun olarak yapılacaktır.
  • 1., 2., 3. ve 4. Grupta Yapılan Üniversite Seçmeli Derslerin Sınavları 

06 Şubat 2021 tarihinde ders saatinde yapılacaktır.

  • MTA 101 Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik (Tıp ve Hukuk Fakültesi için)

07 Şubat 2021 tarihinde 08:00 – 20:00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.

  • ATA112 / TUR112 ve TBT Sınavları (Tıp ve Hukuk Programlar için)

13 Şubat 2021 tarihinde TUR112 derslerinin sınavları 08:00 – 20:00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.

14 Şubat 2021 tarihinde ATA112 & TBT derslerinin sınavları 08:00 – 20:00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.

 


07 Ocak 2021