YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

01.02-26.02.2021 Yatay Geçiş Başvuru Kabulü
02-04.03.2021 Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi
05.03.2021 Yatay Geçiş Başvurularında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı
08-09.03.2021 Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
10-11.03.2021 Yatay Geçiş Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtlar

Online Başvuru için tıklayınız.
Adayların online başvuru yaptıktan sonra belge asıllarını üniversitemize getirmelerine gerek duyulmamaktadır. Adayların yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesi halinde istenilen belgelerin asıllarını kayıt esnasında ibraz etmeleri zorunludur.
Online başvurunun dikkate alınabilmesi için istenilen belgelerin eksiksiz ve görüntülenebilir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Eksik/hatalı başvurular işleme alınmayacaktır.
* Hiçbir durumda yatay geçiş başvuru ücreti iade edilmez.
Belirtilen başvuru tarihleri arasında ön lisans programlarında not ortalaması ile; tüm ön lisans-lisans programlarında (Hukuk Fakültesi ile Tıp Fakültesi hariç) ise merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1) ile online yatay geçiş başvurusu yapabilirsiniz.
Bahar döneminde hangi durumlarda yatay geçiş yapılamaz?
Yurt içi-yurtdışından lisans programlarına not ortalaması ile,
Yurtdışından merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapılamaz.

Başvuru için Gerekli Evraklar:
1. Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)
2. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.
3. Not dökümü (transkript) (Islak imzalı / e- imzalı)
4. Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda; hazırlık okuduğuna dair belge -varsa- Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.
5. Ders içeriği (Islak imzalı) veya ilgili web linki
6. ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.
7. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapılmadığına ilişkin ibarenin yer alması (Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan başvurularda)
8. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).

KOŞULLAR

1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.
3. Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,29 olanlar, Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler. (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.)
4. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.
5. KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir.  Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar.
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,
b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,
c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,
6. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Yatay Geçiş Burs/İndirim Olanakları
Yatay Geçiş Bursu: Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli (varsa)/tam burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 burs verilir. Yatay geçiş başvurusu esnasında başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Direktörlüğü Burs Ofisi’ne müracaat edilir.

 

Ahilik Bursu (Ticaret Odası Destek Bursu)
-  Konya Ticaret Odası, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.
-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır. Başvuru kayıt esnasında yapılır.
Kardeş Bursu: Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 burs sağlanır. Başvuru kayıt esnasında yapılır.
Şehit ve Gazi Bursu: Şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, Üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde burs sağlanır. Kontenjan kalması halinde, lisansüstü öğrenciler, dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır. Başvurular, kayıt esnasında şehit/gazi çocuğu olduğunu gösterir belge ile yapılır.

Başvuru Formu Linki: https://bursbasvuru.karatay.edu.tr/

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları (Not Ortalaması)
  Eğitim süresi  Kontenjan  Puan Türü Yurt İçi Yurt Dışı
Adalet Meslek Yüksekokulu          
Adalet 2 70 TYT 24 12
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu          
Çocuk Gelişimi 2 70 TYT 24 12
Diyaliz 2 50 TYT 16 8
Fizyoterapi 2 70 TYT 24 12
İlk ve Acil Yardım 2 60 TYT 24 12
Anestezi 2 70 TYT 24 12
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 60 TYT 24 12
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu          
Dış Ticaret 2 50 TYT 16 8
Mekatronik 2 50 TYT 16 8
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 50 TYT 16 8
Bilgisayar Programcılığı 2 50 TYT 16 8

 

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Kontenjanları
Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş her bir sınıf için o yılın ÖSYM kontenjanının yüzde 20’si kadardır. 

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları (Merkezi Yerleştirme Puanı)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Puan Türü Toplam Kontenjan 20% 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf
FAKÜLTELER
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarımı EA 40 8 8 8 8 8
İç Mimarlık SAY 60 12 12 12 12 12
Mimarlık SAY 40 8 8 8 8 8
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Enerji Yönetimi EA 40 8 8 8 8 8
İslam İktisadı ve Finans EA 30 6 6 6 6 6
İşletme EA 30 6 6 6 6 6
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik EA 30 6 6 6 6 6
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40 8 8 8 8 8
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği SAY 50 10 10 10 10 10
Elektrik- Elektronik Mühendisliği SAY 50 10 10 10 10 10
Endüstri Mühendisliği SAY 40 8 8 8 8 8
İnşaat Mühendisliği SAY 35 7 7 7 7 7
Makine Mühendisliği SAY 40 8 8 8 8 8
Mekatronik Mühendisliği SAY 40 8 8 8 8 8
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İletişim ve Tasarımı SÖZ 50 10 10 10 10 10
Psikoloji EA 70 14 14 14 14 14
Sosyal Hizmet EA 50 10 10 10 10 10
Sosyoloji EA 45 9 9 9 9 9
Tarih SÖZ 45 9 9 9 9 9
YÜKSEKOKULLAR
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik SAY 60 12 12 12 12 12
Çocuk Gelişimi EA 54 10,8 11 11 11 11
Ebelik SAY 50 10 10 10 10 10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 50 10 10 10 10 10
Hemşirelik SAY 70 14 14 14 14 14
Odyoloji SAY 40 8 8 8 8 8
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj SAY 33 6,6 7 7    
Yabancı Diller Yüksekokulu
Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 40 8 8 8 8 8
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 12 12 12 12  
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet TYT 70 14 14 14    
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi TYT 70 14 14 14    
Çocuk Gelişimi TYT 70 14 14 14    
Diyaliz TYT 50 10 10 10    
Fizyoterapi TYT 70 14 14 14    
İlk ve Acil Yardım TYT 60 12 12 12    
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60 12 12 12    
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı TYT 50 10 10      
Dış Ticaret TYT 50 10 10 10    
Mekatronik TYT 50 10 10 10    
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50 10 10      

01 Şubat 2021