Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği, Doktora Belgesinin onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği (Profesör başvurusu için), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya (doçent başvurusu için), 6 takım dosya (profesör başvurusu için) ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi        : 01.03.2021                                                              
Son Başvuru Tarihi      : 16.03.2021

 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. 1 Doktorasını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yapmış olmak, aynı alanda Doçentliğini almış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Prof. Dr. 1 Sosyoloji lisans mezunu olmak, doktorasını aynı alanda yapmış olmak. Doçentliğini Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi alanında almış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

01 Mart 2021