KARAR NO: 1- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi eğitim modeli görüşüldü. 

Görüşme sonunda, 

 1. 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi, eğitim-öğretim faaliyetlerine (Dönemlik Programlar için) 15 Mart 2021 tarihinde başlanmasına,
 2. Enstitü / Fakülte / Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim modelinin Tablo 1’de belirtildiği şekilde yapılmasına,
 3. US kodlu üniversite seçmeli derslerin “Cumartesi” günleri, 4 farklı grupta ONLINE (Senkron) olarak verilmesine,
 4. US kodlu üniversite seçmeli dil derslerinin “Cumartesi” günleri, 3 farklı grupta ONLINE (Senkron) olarak verilmesine,
 5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5i maddesinde belirtilen derslerin ONLINE (Asenkron) olarak verilmesine,
 6. AHİ102 kodlu Meslek Ahlakı dersinin 14 farklı grupta ONLINE (Senkron) olarak verilmesine,
 7. Bölüm/Programlarımızda önceden belirlenmiş ve otoritelerce alanlarında yetkin sayılan akademisyenler tarafından yürütülecek olan “Bölüm Özel Dersleri”nin Bahar Dönemi’nde ONLINE (Senkron) olarak verilmesine,
 8. ONLINE (Senkron), KaratayHibrit ve Yüz Yüze eğitim modellerinde bir ders saatinin 40 dk olarak belirlenmesine, 
 9. ONLINE (Senkron), KaratayHibrit veya Yüz Yüze eğitim modeliyle gerçekleştirilen derslerde, eğitim modeline göre canlı ve/veya eş zamanlı derse katılımın devama sayılmasına, devam şartının yönetmelikte belirlenen şekliyle yerine getirilmesine,
 10. Tüm Fakültelerin (Tıp ve Hukuk Fakültesi Hariç) Ara Sınavlarının (Vize), sınav (test, yazılı veya sözlü), proje/ödev/rapor teslimi, sunum veya bunların bileşenleri şeklinde ONLINE olarak yapılmasına, etki oranın ise %30 olarak belirlenmesine,
 11. Tüm Fakültelerin Dönem Sonu (Final) ve Bütünleme Sınavlarının ise Yüz Yüze yapılmasına,
 12. Yaz Staj uygulamaları ile ilgili kararın sonraki toplantılarda ele alınmasına,
 13. İslam İktisadı ve Finans Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin dönem stajlarını isteğe bağlı olarak Katılım Bankalarında veya dijital staj kapsamında gerçekleştirmelerine, halihazırda Katılım Bankalarında (Bankada, Kampüs, Genç Albarakalı, çağrı merkezi çalışanı vb.) çalışan öğrencilerin staj programından muaf tutulmalarına,
 14. Duayen Akademisyenlerimiz tarafından verilen Bölüm Özel Derslerin, Üniversite Seçmeli Ders Havuzunda yer alan US kodlu derslerin (dil dersleri dahil), 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5i maddesinde belirtilen 
  • Türk Dili II
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği II  
  • Temel Bilgi Teknolojileri dersleri ile dönemlik ve yıllık programlarda okutulan 
  • AHİ102 kodlu Meslek Ahlakı ile MTA101 kodlu Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik derslerinin vize, final ve bütünleme sınavlarının ONLINE olarak yapılmasına,  
 15. Adalet Meslek Yüksekokulunda ASJ 2 ders kodu ile görülmekte olan Staj 2 dersinin;
 16. -Staj yapmak isteyen ve staj yeri bulan öğrencilerin stajlarını dönem içinde Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında yapmalarına veya stajın KaratayHibrit yöntemi ile teorik ders şeklinde yapılmasına ve öğrencinin seçtiği tercih doğrultusunda dersin yürütülmesine,

 17. Pandeminin ülkemizdeki seyrinin izlenerek alınan kararların gözden geçirilip yeni kararların uygulamaya geçilebileceğine,

Karar verildi.

Tablo 1: ENSTİTÜ / FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKUL EĞİTİM MODELİ
  Enstisü / Fakülte / YO ve MYO Adı Eğitim Modeli
1 Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencilerinin 10.09.2020 tarih, 19 No lu Senato kararında belirtilen eğitim modeliyle eğitimlerine devam etmelerine,
Dönem IV ve Dönem V öğrencilerinin tüm derslerinin Yüz Yüze eğitim modeliyle yürütülmesine,
2 Hukuk Fakültesi 10.09.2020 tarih, 19 No lu Senato kararında belirtilen eğitim modeliyle eğitimlerine devam etmelerine,
3 Mühendislik Fakültesi Tüm Bölümlerin;
Tüm derslerin KaratayHibrit eğitim modeliyle yürütülmesine,
4 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tüm Bölümlerin;
Tüm derslerin KaratayHibrit eğitim modeliyle yürütülmesine,
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tüm Bölümlerin (İslam İktisadı ve Finans Bölümü 4. Sınıflar Hariç);
Tüm derslerin KaratayHibrit eğitim modeliyle yürütülmesine,
6 Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümünün, PSS396 kodlu Şema Terapiye Giriş seçmeli dersi ve PSS402 kodlu Klinik Psikolojide Alan Uygulamaları II dersi ile Sosyal Hizmet Bölümünün SH404 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Blok Uygulama II dersinin Yüz Yüze eğitim modeliyle yürütülmesine,
Diğer tüm derslerin KaratayHibrit eğitim modeliyle yürütülmesine,
7 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Tüm Bölümlerin;
Teorik derslerin KaratayHibrit,
Uygulamalı derslerin Yüz Yüze eğitim modeliyle yürütülmesine,
8 Yabancı Diller Yüksekokulu Tüm Bölümlerin (Arapça Mütercim ve Tercümanlık - İngilizce Mütercim ve Tercümanlık);
Tüm derslerin KaratayHibrit eğitim modeliyle yürütülmesine,
9 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tüm Bölümlerin (Pilotaj Bölümü);
Bölüm Seçmeli Derslerin KaratayHibrit,
Diğer tüm derslerin Yüz Yüze eğitim modeliyle yürütülmesine,
10 Adalet Meslek Yüksekokulu Tüm derslerin KaratayHibrit eğitim modeliyle yürütülmesine,
11 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tüm Bölümlerin;
Teorik derslerin KaratayHibrit,
Uygulamalı derslerin Yüz Yüze eğitim modeliyle yürütülmesine,
12 Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Tüm Bölümlerin;
Tüm derslerin KaratayHibrit eğitim modeliyle yürütülmesine,
13 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Grafik Tasarımı Bölümünün, GRYL516 kodlu 'Grafik Tasarım ile Özgün Baskı Resim Etkileşimi: Gravür ve Mono Baskı Teknikleri' dersinin Yüz Yüze eğitim modeliyle yürütülmesine,
Diğer tüm derslerin KaratayHibrit eğitim modeliyle yürütülmesine,
14 Yabancı Dil Hazırlık Tüm derslerin KaratayHibrit eğitim modeliyle yürütülmesine,

08 Mart 2021