KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adı yazılmış olan aday/adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
  *Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
  TO**** ME**** ME*** SINAVA ÇAĞRILMASI
  UĞ** GÜ****** SINAVA ÇAĞRILMASI
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / A Blok A-121 Nolu Derslik
Sınav Tarihi: 12.03.2021 
Sınav Saati: 10.30
* Sıralamalar soyadı alfebetik sıraya göre yapılmıştır

09 Mart 2021