InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından 10-11 Kasım 2021 tarihleri arasında Konya’da “2nd Internatıonal Symposium on Implementations Of Digital Industry And Management of Digital Transformation 2021 / 2. Uluslararası Dijital Endüstri Uygulamaları ve Dijital Dönüşümün Yönetimi Sempozyumu 2021” düzenlenmektedir.

2. Uluslararası Dijital Endüstri Uygulamaları ve Dijital Dönüşüm Yönetimi Sempozyumu, dünya çapında Dijital Endüstri ve Dijital Dönüşüm konularında fikirlerin, başarı hikayelerinin, iyi uygulamaların, vakaların, deneyimlerin, gelişmelerin ve öngörülerin etkileşimi, paylaşımı ve tartışılması için bir fırsat yaratmayı amaçlamaktadır. COVID 19 pandemi şartları göz önüne alınarak bu yıl “ONLINE” olarak düzenlenecek sempozyumun resmi dili İngilizcedir, ancak sempozyum a Türkçe bildiri de kabul edilmektedir. Sempozyumla ilgili detaylı bilgilere http://digitalindustrysymp.com/ adresindeki sempozyum web sitesinden erişilebilir.

Sempozyuma Türkçe veya İngilizce dillerden birinde yazılmış bildiri sunma için son tarih 15 Ağustos 2021’dir. Tam metin sempozyum bildirileri açık erişim elektronik “Bildiriler Kitabı”nda toplanacaktır. Seçilen makaleler “IJETIME-International Journal of Emerging Technologies, Innovation Management and Entrepreneurship” dergisinde yayınlanacaktır.


30 Temmuz 2021