Senato Toplantı Numarası: 16
Senato Toplantı Tarihi: 03.09.2021

KARAR NO: 1- COVID-19 küresel salgını koşulları nedeniyle üniversitemiz Fakülte/YO/MYO yıllık/dönemlik programlarının eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esaslar görüşüldü.

Görüşme sonunda, Üniversitemiz Fakülte/YO/MYO yıllık/dönemlik eğitim-öğretim faaliyetlerinin aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde (ilkeler çerçevesinde) yapılmasına

 1. 2021-2022 Akademik Yılında eğitimin YÜZ YÜZE eğitim modeliyle yapılmasına, 

(Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde ise KaratayHibrit* eğitim modeliyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine)

*KaratayHibrit: Derse katılım sağlamak isteyen öğrencinin isteğine bağlı olarak sınıf ortamında dersin yapıldığı, aynı dersin eş zamanlı olarak da ONLINE (Senkron – Canlı) olarak takip edilebildiği üniversitemize özgü eğitim modelidir:

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5i maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, İş Sağlığı ve Güvenliği I-II ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin OFFLINE (Asenkron-Kayıttan) olarak yapılmasına,
 1. Üniversite Seçmeli Ders Havuzunda (Dil Dersleri Dahil) yer alan derslerin Cumartesi günleri ONLINE (Senkron-Canlı) olarak yapılmasına,
 1. Yıllık Programlarda okutulan MTA101 kodlu Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik ile Dönemlik Programlarda okutulan MED101 kodlu Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi derslerinin Fakülte/YO/MYO programlarında belirtilen günlerde ONLINE (Senkron-Canlı) olarak yapılmasına,
 1. (2), (3) ve (4) numaralı başlıklarda belirlen derslerin sınavlarının (vize, final ve bütünleme) ONLINE olarak yapılmasına, belirtilen dersler dışındaki tüm derslerin (Yüz Yüze ve KaratayHibrit Eğitim Modeliyle verilen) sınavlarının ise YÜZ YÜZE olarak gerçekleştirilmesine,
 1. Fakülte/YO veya MYO bünyesinde Duayen Akademisyenler (Rektörlükçe Onaylanan) tarafından yürütülen derslerin ONLINE (Senkron-Canlı) olarak gerçekleştirilmesine,
 1. Ders sürelerinin 35 dk. olarak belirlenmesine, Blok Ders yapılmamasına, her ders saatinden sonra sınıfların havalandırılmasına imkân sağlayacak şekilde 15 dk. ara verilmesine,
 1. ONLINE (Senkron), OFFLINE (Asenkron), KaratayHibrit ve Yüz Yüze eğitim uygulanan derslerde yönetmelikte aranan devam şartının yerine getirilmesine,
 1. Yüz yüze eğitim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen esaslara uyulmasına,
 1. Üniversitemizin açık ve kapalı alanlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına,
 1. Yüz yüze Eğitim Süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için;
 1. Kampüslerimizdeki binalara girişte akademik, idari, destek hizmet personelimiz ile tüm öğrencilerimizden HES Kodu ve COVID-19 Aşı Kartlarının istenmesine,
 2. Aşı programına dahil ve iki doz aşısını yaptırmayanlardan (her hafta) son 72 saatte yapılmış SARS-CoV-2 PCR testi istenmesine,
 3. Kampüs içerisine girecek olan tüm misafirler için de (a) ve (b) maddelerinin uygulanmasına

Bu şartları sağlamayanların Kampüs içerisine alınmamasına,

 1. Yüz yüze eğitim modeliyle gerçekleştirilen derslerin sonradan öğrencilerin erişimine açılabilmesi derslerin kayıt altına alınmasına ayrıca kısa sınav, ders notu, ödev ve/veya proje paylaşımı vb. konularla ilgili olarak KaratayUZEM sisteminin tüm dersler özelinde (akademisyen ve öğrencilere) açık tutulmasına,
 1. Bu kararların 2021-2022 Akademik Yılı ile sınırlı olmasına ve salgınla ilgili gelişmelere bağlı olarak kararların daha sonra yeniden gözden geçirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

03 Eylül 2021