KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adı yazılmış olan aday/adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
  *Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
  DE*** AY***** SINAVA ÇAĞRILMASI
  Dİ*** MÜ****** SINAVA ÇAĞRILMASI
  SI* BU**** SINAVA ÇAĞRILMASI
Yazılı ve Sözlü Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / B Blok Zemin Kat BZ-21 Nolu Amfi
Yazılı ve Sözlü Sınav Tarihi: 09.09.2021
Yazılı Sınav Saati: 10.00               Sözlü Sınav Saati : 13.30
* Sıralamalar soyadı alfebetik sıraya göre yapılmıştır

06 Eylül 2021