KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı bünyesinde açılan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adı/adları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No *Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
1 AY******* SE**** SINAVA ÇAĞRILMASI
2 ME*** AY** SINAVA ÇAĞRILMASI
Yazılı ve Sözlü Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi  / C Blok C-301 Nolu Toplantı Salonu
Sınav Tarihi: 14.10.2021
Yazılı Sınav Saati : 15.00            Sözlü Sınav Saati : 16.30
* Sıralamalar soyadı alfebetik sıraya göre yapılmıştır

12 Ekim 2021