KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları yazılmış olan aday/adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
  *Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
  ER***** RE*** MU***** SINAVA ÇAĞRILMASI
  UL**** SÜ***** SINAVA ÇAĞRILMASI
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / H Blok H-105 Nolu Derslik
Sınav Tarihi: 21.10.2021
Saati: 11.00
* Sıralamalar soyadı alfetik sıraya göre yapılmıştır

18 Ekim 2021