Üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.      
Özel Yetenek Sınavı’nın tarihi, saati, yeri ve sınav süresi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin web sayfasında ve fakültenin ilan panosunda ilan edilecektir.
Bölüm öğrenci kontenjanları, ön kayıt, sınav ve kayıt tarihleri aşağıdaki gibidir.
Tablo 1: Kontenjan

Fakülte ve Bölüm Adı Kontenjan Öğrenim Ücreti (Kdv Hariç) Eğitim Dili Hazırlık Sınıfı
Geleneksel Türk Sanatları (Burslu) 8 - Türkçe İsteğe Bağlı
Geleneksel Türk Sanatları (%50 burslu) 10 21.500,00 TL Türkçe İsteğe Bağlı
  • Toplam Kontenjanın %10’u engelli öğrenciler için ayrılmıştır.

Tablo 2: Sınav Takvimi

Ön Kayıtlar İlan tarihinden itibaren 05 Kasım 2021 Saat 17:00’e kadar
Özel Yetenek Sınavı 09 Kasım 2021 Saat 10:00
Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme ve İlan 10 Kasım 2021
Adayların Kesin Kayıt Tarihi 11 Kasım 2021 - 15 Kasım 2021

 

1-  ÖN KAYIT BAŞVURU ŞARTLARI
1a. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne alınacak öğrencilerin sınav kayıtları Tablo 1 ve 2’de belirtilen tarih ve saatlerde KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde yapılacaktır. (Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KTO Karatay Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi ’ne göre yapılacaktır).
1b. Yabancı uyruklu öğrencilerin müracaatları dolmadığı takdirde ilgili kontenjanlar “Normal Öğretim” kontenjanında kullanılacaktır.
1c. Başka bir öğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış olanlar ön kayıt yaptıramazlar. Kaydı yapılmış olan adayın kaydı iptal edilir.

2-  SINAV KAYDI BAŞVURU ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ
2a. KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne ön kayıt yaptırmak için, Liseler; Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, ve Güzel Sanatlar Liselerinin El Sanatları, Çiçek ve Dekoratif Sanatlar, Grafik Tasarımı, Resim ve Uygulamalı Resim, Seramik, Tasarım Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun ve 2021 tarihli TYT’den (Temel Yeterlilik Testi) 140 (yüz kırk) ve üzeri, engelli öğrenciler için 100 (yüz) ve üzeri puan almış olmak gerekir.
2019-TYT puanı 200 (iki yüz) ve üzeri olan adaylar, istedikleri takdirde 2019-TYT puanını 2020-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2020 YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur.
2b. Mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı ile karşılaştırılıp kaşelendikten sonra adaya iade edilir; bu nedenle tek başına fotokopi yeterli olmayacaktır).
2c. 2021 TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınav sonuç belgesi çıktıları.
2d. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (okunaklı bir şekilde, ön ve arka, aynı yüze çekilmiş fotokopi).
2e. Başvurular ilan tarihinden itibaren 05 Kasım 2021 saat:17.00’ye kadar, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan başvuru linki üzerinden online olarak yapılarak evrak asılları Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne elden teslim edilecektir. Başvuru yapacak adaylar başvuru linkine ve sınav kılavuzuna Üniversitemiz web sayfasından erişeceklerdir.
2f. Posta veya online yapılan başvurular işleme alınmaz.
2g. Adaylar ön kayıt için herhangi bir ödeme yapmazlar.
2h. Başvuru şartlarına uyan ve başvuru işlemleri için gerekli belgeleri eksiksiz teslim eden adaylara Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından onaylanmış Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Bu belge titizlikle saklanmalı, yıpratılmamalı ve sınav sırasında adayın yanında bulundurulmalıdır. Yanında sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
3-ÖZEL YETENEK SINAVI
3a. Özel Yetenek Sınavı, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulan, Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığınca 09 Kasım 2021 Salı saat 10:00’ da başlayacaktır. Sınavın yeri KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’dir.
3b. COVID-19 pandemi seyri, ÖSYM’nin sınav sonuçlarını açıklama durumu, başvuru yoğunluğu vb. durumlara göre kayıt, sınav tarihlerinde ve sınav yönteminde değişiklik yapılabilir. Üniversitenin web sitesi düzenli olarak kontrol edilmelidir.  
3c. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü için 90 dakikalık bu sınavda adaylara alana yönelik çalışma yaptırılacaktır. Sınav esnasında ara verilmeyecektir.

4-SINAV KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
4a. Sınav kâğıtları, Sınav Yürütme Komisyonu ve sınav jürileri tarafından bir tutanakla teslim alındıktan sonra sınav jürisi bu kâğıtları 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirecektir.
4b. Adaylar aldıkları puanlara göre (Yerleştirmeye esas olacak puan, yerleştirme puanı=YP) en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Kazananlar Üniversitemiz web sayfasından ve fakülte panosunda 10 Kasım 2021 tarihinde ilan edilecektir.
5-KESİN KAYITLAR
5a. Kontenjana giren asıl adayların kayıtları 11 Kasım 2021-15 Kasım 2021 tarihlerinde, 09:00-17:00 saatleri arasında Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nde yapılacaktır.
5b. Aday kesin kaydını kendisi yaptıracaktır.
5c. Kesin kayıt için gerekli belgeler kazanan adayların listesi ilan edildiğinde ayrıca adaylara bildirilecektir.
6-ADAYLARIN SINAVA GELİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR
6a. Aday öğrenciler sınava gelirken özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve sınav giriş belgesini mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar. Özel kimlik ve sınav giriş belgesi yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
6b. Adayların sınav günü sınavın başlangıç saatinden en az yarım saat önce sınav binasına gelmeleri gerekir.
6c. Adayların sınav salonunun nerede olduğu sınav günü 08.30’da ilan edilecektir. Adayların sınava girecekleri salonu sınav saatinden önce mutlaka öğrenmeleri gerekir.
6d. Adaylar yanlarında resim kâğıdı, maket bıçağı, resim çantası, getirmeyeceklerdir. Gerekli resim kâğıtları Fakülte Sekreterliği tarafından mühürlü olarak sınav esnasında verilecektir. Dışarıdan getirilen resim kâğıtları sınav salonuna alınmayacaktır.
6e. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde sınava gelen adaylar ancak sınav komisyonunca uygun görüldüğü takdirde sınava alınır. Geç gelen adaya ek süre verilmez. 30 dakikadan sonra gelenler kesinlikle sınava alınmazlar. Aynı zamanda, sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.
6f. Sınav öncesi, sırası ve sonrası Covid-19 ile ilgili gereken tüm temizlik, mesafe, maske kuralları dikkatle uygulanacaktır. Özellikle sınav ortamlarında olağan üstü önlemler alınacaktır. Süreç ile ilgili duyurular Üniversite web sayfasından düzenli olarak kontrol edilmelidir.
6g. Covid-19 testi pozitif olan adaylar, temaslı kabul edilen takipli adaylar, karantina uygulamasına tabi olan adaylar, sınavdan 14 gün öncesinde yurt dışı seyahati bulunan adaylar (vb.) durumlarını sınavdan önce mutlaka fakültemize bildirmeleri gerekmektedir. Bu durumda olan adayların durumlarını bildirmeleri halinde gerekli tedbirler alınarak farklı ortamlarda sınava alınması sağlanacaktır.
6h. Sınav girişinde her aday Pandemi ile ilgili bilgilendirme ve taahhüt belgesini onaylamak zorundadır.
7-ADAYLARIN SINAV ESNASINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR
Sınav esnasında aşağıdaki kurallara mutlaka uyulması gerekir. Bu kurallara uymayanların sınavları geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.
7a. Adaylar salon görevlilerinin gösterdikleri yere oturmak zorundadırlar. Tuvalete salon görevlisi nezaretinde gidebilirler. Adaylar oturdukları yeri değiştiremezler. Salonda bulunan diğer adayların sınav kâğıtlarına bakamazlar.
7b. Sınav salonunda herhangi bir şey yemek, sigara içmek, salon görevlileri ile tartışmak yasaktır.
7c. Her ne gerekçe ile olursa olsun sınav ortamında huzuru bozacak davranışlarda bulunan adaylar güvenlik görevlileri tarafından sınav binasından çıkarılacak ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.
7d. Adaylar sınav esnasında verilecek olan resim kâğıtlarının sağ üst köşesine okunaklı olarak kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını yazdıktan sonra bu kâğıtları imzalayacaklardır. Salon başkanı ad ve soyadların doğru yazılıp yazılmadığını kontrol edecek ve sınav kâğıdının o kısmını katlayıp kapatacaktır.

Online Başvuru


02 Kasım 2021