2547 sayılı YÖK Kanunu’nu 44/c bendi gereğince azami süresini dolduran öğrencilere, 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararını bildiren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 4.10.2021 tarih ve 73154 sayılı yazısı gereğince başarısız olunan derslerin yanısıra daha önce almadıkları dersler (uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek) için de iki ek sınav hakkı tanınmıştır. Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.10.2021 tarih ve 76443 sayılı yazısıyla anılan sınavların son başvuru tarihi 31.01.2022 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Ek sınav başvuruları ve ek sınavlar aşağıda belirtilen tarihlerde yapılabilecektir.

EK SINAV TALEP SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2022 saat: 17.00
1. EK SINAV TARİHİ: 14 Şubat-11 Mart 2022
2. EK SINAV TARİHİ: 21 Mart – 1 Nisan 2022
BAŞVURU MENÜSÜ: Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) – Başvuru İşlemleri – Ek Sınav Başvuru işlemleri

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Resmi Yazı


08 Kasım 2021