Senato Toplantı Numarası: 21
Senato Toplantı Tarihi: 08.11.2021

KARAR NO: 1- 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Enstitü/Fakülte/YO/MYO dönemlik programların (Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç) ara sınavlarına ilişkin esaslar görüşüldü.

            Görüşme sonunda, üniversitemiz Enstitü/Fakülte/YO/MYO dönemlik programların (Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç) ara sınavlarının aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi.

Dönemlik Programlarda okutulan;

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5-i maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ITürk Dili Iİş Sağlığı ve Güvenliği I ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin,
 2. Üniversite Seçmeli Ders Havuzunda yer alan US ve DUS kodlu derslerin,
 3. MED101 kodlu Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi dersinin,
 4. Rektörlük Makamı tarafından onaylanan ve duayen akademisyenler tarafından yürütülen derslerin,
 5. Ara Sınavlarının Karatay UZEM sistemi üzerinden ONLINE olarak yapılmasına,

 6. (1), (2), (3) ve (4) nolu maddeler dışında kalan tüm derslerin (Yüz Yüze ve KaratayHibrit Eğitim Modeliyle yürütülen) Ara Sınavlarının ise YÜZ YÜZE olarak gerçekleştirilmesine,
 7. YÜZ YÜZE gerçekleştirilecek olan Ara Sınavların sınav sürelerinin ilgili dersin akademisyeni tarafından belirlenmesine,
 8. YÜZ YÜZE gerçekleştirilecek olan Ara Sınavların, proje / ödev / rapor teslimi, sunum veya bunların bileşenlerin herhangi biri şeklinde gerçekleştirilmesi durumunda ilgili dersin akademisyeninin tercihine göre KaratayUZEM sisteminin kullanılabilmesine ve gerekli tüm duyuruların ilgili Enstitü/Fakülte/YO/MYO tarafından dersi alan öğrencilere yapılmasına,
 9. ONLINE olarak gerçekleştirilen Ara Sınavlar esnasında, sistem ile ilgili sorun yaşayan akademik personelin ve/veya öğrencilerimizin sorunlarını [email protected] e-posta yolu ile bildirilmesi gerekmektedir.
 10. 20 – 28 Kasım 2021 – Ara Sınav Haftası (Dönemlik Programlar için)
 1. US kodlu Üniversite Seçmeli Derslerinin (Dil Dersleri Dahil) sınavları aşağıda belirtilen programa uygun olarak yapılacaktır.
 2. 1., 2., 3. ve 4. Grupta Yapılan US ve DUS kodlu Üniversite Seçmeli Derslerin Ara Sınavları
             

  • 27 Kasım 2021 tarihinde ders saatinde yapılacaktır.
 3. ATA101 / TUR101 / ISG101 ve TBT Sınavları (Dönemlik Programlar için)
  • 27 Kasım 2021 tarihinde TUR101 & ISG101 derslerinin sınavları
  • 28 Kasım 2021 tarihinde ATA101 & TBT derslerinin sınavları

  08:30 – 17:00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.

 4. MED 101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi (Tüm Gruplar) 
  • 28 Kasım 2021 tarihinde 08:30 – 17:40 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.
Grup Bilgisi Akademisyen Sınav Saati
1. ve 8. Grup Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDEM 08:30 – 09:40
2. ve 9. Grup Prof. Dr. Caner ARABACI 09:50 – 11:00
3. ve 10. Grup Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM 11:10 – 12:20
4. ve 11. Grup Prof. Dr. Nesimi YAZICI 12:30 – 13:40
5. ve 12. Grup Prof. Dr. Ömer AKDAĞ 13:50 – 15:00
6. ve 13. Grup Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ 15:10 – 16:20
7. ve 14. Grup Dr. Mustafa KARACA 16:30 – 17:40

09 Kasım 2021