2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Enstitü/Fakülte/YO/MYO Dönemlik Programların (Hukuk ve Tıp Fakültesi Hariç) Final Sınavları

Senato Toplantı Numarası         : 24
Senato Toplantı Tarihi               : 30.12.2021

KARAR NO: 1- 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Enstitü/Fakülte/YO/MYO dönemlik programların (Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç) final sınavlarına ilişkin esaslar görüşüldü.
Görüşme sonunda, Üniversitemiz Enstitü/Fakülte/YO/MYO dönemlik programların (Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç) final sınavlarının aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi.

Dönemlik Programlarda okutulan;

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5-i maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ITürk Dili Iİş Sağlığı ve Güvenliği I ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin,
 • Üniversite Seçmeli Ders Havuzunda yer alan US ve DUS kodlu derslerin,
 • MED101 kodlu Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi dersinin,
 • Rektörlük Makamı tarafından onaylanan ve duayen akademisyenler tarafından yürütülen derslerin,

Final Sınavlarının KaratayUZEM sistemi üzerinden ONLINE olarak yapılmasına,

 • (1), (2), (3) ve (4) nolu maddeler dışında kalan tüm derslerin (Yüz Yüze ve KaratayHibrit Eğitim Modeliyle yürütülen)

Final Sınavlarının ise YÜZ YÜZE olarak gerçekleştirilmesine,

 • YÜZ YÜZE gerçekleştirilecek olan Final Sınavlarının sınav sürelerinin ilgili dersin akademisyeni tarafından belirlenmesine,
 • YÜZ YÜZE gerçekleştirilecek olan Final Sınavlarının, proje / ödev / rapor teslimi, sunum veya bunların bileşenlerin herhangi biri şeklinde gerçekleştirilmesi durumunda ilgili dersin akademisyeninin tercihine göre KaratayUZEM sisteminin kullanılabilmesine ve gerekli tüm duyuruların ilgili Enstitü/Fakülte/YO/MYO tarafından dersi alan öğrencilere yapılmasına,
 • ONLINE olarak gerçekleştirilen Final Sınavları esnasında, sistem ile ilgili sorun yaşayan akademik personelin ve/veya öğrencilerimizin sorunlarını [email protected] e-posta yolu ile bildirilmesi gerekmektedir.

17 – 30 Ocak 2022 Final Sınav Haftası Planlaması

17 – 30 Ocak 2022 – Final Sınav Haftası (Dönemlik Programlar için)
Enstitü Sınav Programı
24-30 Ocak 2022 – Final Sınavı Haftası
03 Şubat 2022 – Final Sınav Sonuçlarının İlanı

 • ATA101 / TUR101 / ISG101 ve TBT Sınavları (Dönemlik Programlar için)
 • 22 Ocak 2022 tarihinde TUR101 & ISG101 derslerinin sınavları
 • 23 Ocak 2022 tarihinde ATA101 & TBT derslerinin sınavları

08.30 – 17.00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.
Önemli Not: İlgili dersin sınav süresi dersin akademisyenin tarafından belirlenmektedir.

 • US kodlu Üniversite Seçmeli Derslerinin (Dil Dersleri Dahil) sınavları aşağıda belirtilen programa uygun olarak yapılacaktır.

1., 2., 3. ve 4. Grupta Yapılan US ve DUS kodlu Üniversite Seçmeli Derslerin Ara Sınavları

 • 29 Ocak 2022 tarihinde ders saatinde yapılacaktır.
 • MED 101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi (Tüm Gruplar) 
 • 30 Ocak 2022 tarihinde 08.30 – 16.30 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.
Grup Bilgisi Akademisyen Sınav Saati
7. ve 14. Grup Dr. Mustafa KARACA 08:30
2. ve 9. Grup Prof. Dr. Caner ARABACI 09:50
3. ve 10. Grup Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM 11:10
4. ve 11. Grup Prof. Dr. Nesimi YAZICI 12:30
5. ve 12. Grup Prof. Dr. Ömer AKDAĞ 13:50
6. ve 13. Grup Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ 15:10
1. ve 8. Grup Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDEM 16:30

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Hukuk ve Tıp Fakültesi Yıllık Programların Ara Sınavları

Senato Toplantı Numarası: 24
Senato Toplantı Tarihi: 30.12.2021
KARAR NO: 2- 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Hukuk ve Tıp Fakültesi yıllık programların ara sınavlarına ilişkin esaslar görüşüldü.
Görüşme sonunda, Üniversitemiz Hukuk ve Tıp Fakültesi yıllık programların ara sınavlarının aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi.
Yıllık Programlarda okutulan;

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5-i maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiTürk Dili ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin,
 • MTA 101 kodlu Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik dersinin,
 • Rektörlük Makamı tarafından onaylanan ve duayen akademisyenler tarafından yürütülen derslerin,

Ara Sınavlarının KaratayUZEM sistemi üzerinden ONLINE olarak yapılmasına,

 • (1), (2) ve (3) nolu maddeler dışında kalan tüm derslerin (Yüz Yüze ve KaratayHibrit Eğitim Modeliyle yürütülen) Ara Sınavlarının ise YÜZ YÜZE olarak gerçekleştirilmesine,
 • YÜZ YÜZE gerçekleştirilecek olan Ara Sınavların sınav sürelerinin ilgili dersin akademisyeni tarafından belirlenmesine,
 • YÜZ YÜZE gerçekleştirilecek olan Ara Sınavların, proje / ödev / rapor teslimi, sunum veya bunların bileşenlerin herhangi biri şeklinde gerçekleştirilmesi durumunda ilgili dersin akademisyeninin tercihine göre KaratayUZEM sisteminin kullanılabilmesine ve gerekli tüm duyuruların ilgili Enstitü/Fakülte/YO/MYO tarafından dersi alan öğrencilere yapılmasına,
 • ONLINE olarak gerçekleştirilen Ara Sınavlar esnasında, sistem ile ilgili sorun yaşayan akademik personelin ve/veya öğrencilerimizin sorunlarını [email protected] e-posta yolu ile bildirilmesi gerekmektedir.

 

10 – 30 Ocak 2022 Ara Sınav Haftası Planlaması

10 – 30 Ocak 2022 – Ara Sınav Haftası (Hukuk Fakültesi)

 • ATA112 / TUR112 ve TBT112/ Sınavları (Yıllık Programlar için)
 • 22 Ocak 2022 tarihinde TUR112 dersinin sınavları
 • 23 Ocak 2022 tarihinde ATA112 & TBT112 derslerinin sınavları

08.30 – 17.00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.
Önemli Not: İlgili dersin sınav süresi dersin akademisyenin tarafından belirlenmektedir.

 • US kodlu Üniversite Seçmeli Derslerinin (Dil Dersleri Dahil) sınavları aşağıda belirtilen programa uygun olarak yapılacaktır.

1., 2., 3. ve 4. Grupta Yapılan US ve DUS kodlu Üniversite Seçmeli Derslerin Sınavları

 • 29 Ocak 2022 tarihinde ders saatinde yapılacaktır.
 • MTA 101 Medeniyet Tasavvuru ve Ahilik (Yıllık Programlar için) Dersinin Sınavı

 

 • 30 Ocak 2022 tarihinde saat 17.30’da yapılacaktır.

Önemli Not: İlgili dersin sınav süresi dersin akademisyenin tarafından belirlenmektedir.
KARAR NO: 3 Üniversite Seçmeli Ders Havuzunda yer alan US ve DUS kodlu derslerin, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Hukuk ve Tıp Fakültesi yıllık programlarında final sınavların KaratayUZEM sistemi üzerinden ONLINE yapılması durumu görüşüldü.
Görüşme sonunda, Üniversite Seçmeli Ders Havuzunda yer alan US ve DUS kodlu derslerin, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Hukuk ve Tıp Fakültesi final sınavların KaratayUZEM sistemi üzerinden ONLINE yapılmasına karar verildi.


31 Aralık 2021