Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
10.01.2022-04.02.2022 Online Başvuru Kabulü
08-10.02.2022 Başvuruların Değerlendirilmesi
11.02.2022 Yatay Geçiş Başvurularında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı
14-15.02.2022 Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
16.02.2022 Yedek Listeden Kazananların Kayıt Tarihi

 

Online Başvuru Linki: https://obs.karatay.edu.tr/oibs/hoa_app/

Adayların online başvuru yaptıktan sonra belge asıllarını üniversitemize getirmelerine gerek duyulmamaktadır. Adayların yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesi halinde istenilen belgelerin asıllarını kayıt esnasında ibraz etmeleri zorunludur.
Online başvurunun dikkate alınabilmesi için istenilen belgelerin eksiksiz ve görüntülenebilir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Eksik/hatalı başvurular işleme alınmayacaktır.
* Hiçbir durumda yatay geçiş başvuru ücreti iade edilmez.
Belirtilen başvuru tarihleri arasında ön lisans programlarında not ortalaması ile; tüm ön lisans-lisans programlarında (Hukuk Fakültesi ile Tıp Fakültesi hariç) ise merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1) ile online yatay geçiş başvurusu yapabilirsiniz.
Bahar döneminde hangi durumlarda yatay geçiş yapılamaz?
Yurt içi-yurtdışından lisans programlarına not ortalaması ile,
Yurtdışından merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapılamaz.

Başvuru için Gerekli Evraklar:
1. Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)
2. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.
3. Not dökümü (transkript) (Islak imzalı / e- imzalı)
4. Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda; hazırlık okuduğuna dair belge-varsa- Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.
5. Ders içeriği (Islak imzalı) veya ilgili web linki
6. ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.
7. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapılmadığına ilişkin ibarenin yer alması (Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan başvurularda)
8. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).

9. Sağlık raporu (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü için zorunludur) Sağlık raporunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruşlarından alınması gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının listesine linkten ulaşabilirsiniz. http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf

10. Adli sicil kaydı belgesi (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü için zorunludur)

11. Başvuru Ücreti: 250 TL.

(Alıcı İsmi: KTO Karatay Üniversitesi, IBAN: TR93 0001 2001 3240 0016 1000 13)

KOŞULLAR

1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.
3. Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 üzerinden 60ya da 4 üzerinden 2,29 olanlar, Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler. (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.)
4. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.
5. KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir.  Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar.
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,

b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84,Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,

c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,

6. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

KTO Karatay Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız. https://karatay.edu.tr/OgrenciIsleri/255.html

Yatay Geçiş Burs/İndirim Olanakları

Burs BaşvuruLinki: https://bursbasvuru.karatay.edu.tr/


Yatay Geçiş Bursu: Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75indirimli/burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim verilir.

Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencinin genel not ortalamasının 3.00 ya da üzeri olması  ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %100; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim verilir.

Hazırlık programı zorunlu olan bölümlerde hazırlık programından başarı şartı aranır, isteğe bağlı hazırlık programı olan bölümlerde ise başarı şartı aranmaz. Akademik yılı bahar döneminde henüz hazırlık programı tamamlanmamış ise, başarı şartı aranmaz.

Ahilik Bursu (Ticaret Odası Destek Bursu)
 Konya Ticaret Odası, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15oranında destek bursu sağlanır.
-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS,DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır. Başvuru kayıt esnasında yapılır.
Kardeş Bursu: Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 burs sağlanır. Başvuru kayıt esnasında yapılır.
Şehit ve Gazi Bursu: Şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, Üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde burs sağlanır. Kontenjan kalması halinde, lisansüstü öğrenciler, dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır. Başvurular, kayıt esnasında şehit/gazi çocuğu olduğunu gösterir belge ile yapılır.

Engelli Bursu: Engelli öğrencilerin, engellerini bildirmeleri halinde engel oranları dikkate alınarak; 


1) Engel oranı 40-50 arası %25,

                        2) Engel oranı 51-60 arası %40

                        3) Engel oranı 61 ve üzeri ise %50 burs verilir.

                           Başvuru kayıt esnasında yapılır.

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Kontenjanları
  1. sınıf Yurt İçi 1. Sınıf Yurt Dışı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  
Çocuk Gelişimi 24 12
Fizyoterapi 24 12
Diyaliz 16 8
İlk ve Acil Yardım 24 12
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 24 12
Anestezi 24 12
Optisyenlik 16 8
Adalet Meslek Yüksekokulu 24 12
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu  
Dış Ticaret 16 8
Mekatronik 16 8
Bilgisayar Programcılığı 16 8
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 16 8

 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Kontenjanları
Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş her bir sınıf için o yılın ÖSYM kontenjanının yüzde 20’si kadardır. 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Kontenjanları
Fakülte/Bölüm 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi  
İnşaat Mühendisliği 7 7 7 7
Bilgisayar Mühendisliği 10 10 10 10
Elektrik Elektronik Mühendisliği 10 10 10 10
Mekatronik Mühendisliği 8 8 8 8
Makine Mühendisliği 8 8 8 8
Endüstri Mühendisliği 8 8 8 8
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
İşletme 6 6 6 6
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 8 8 8 8
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 6 6 6 6
İslam İktisadı ve Finans 6 6 6 6
Enerji Yönetimi 8 8 8 8
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) 4      
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi  
Sosyal Hizmet 10 10 10 10
Psikoloji 14 14 14 14
Sosyoloji 9 9 9 9
Tarih 9 9 9 9
İletişim ve Tasarımı 10 10 10 10
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi  
Mimarlık 8 8 8 8
İç Mimarlık 12 12 12 12
Grafik Tasarımı 8 8 8 8
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  
Odyoloji 8 8 8 8
Hemşirelik 14 14 14 14
Çocuk Gelişimi 11 11 11 11
Beslenme ve Diyetetik 12 12 12 12
Ebelik 10 10 10 10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 10 10 10 10
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  
Pilotaj 7 7 7
Yabancı Diller Yüksekokulu  
Arapça Mütercim ve Tercümanlık 8 8 8 8
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 12 12 12 12
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  
Çocuk Gelişimi 14 14
Fizyoterapi 14 14
Diyaliz 10 10
İlk ve Acil Yardım 12 12
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 12 12
Anestezi 14 14
Optisyenlik 8  
Adalet Meslek Yüksekokulu  
Adalet 14 14
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu  
Dış Ticaret 10 10
Mekatronik 10 10
Bilgisayar Programcılığı 10 10
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 10 10

10 Ocak 2022