KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adı yazılmış olan aday/adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
  *Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
  AY***** KU**** SÜ***** SINAVA ÇAĞRILMASI
  KA**** NE**** SINAVA ÇAĞRILMASI
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / C Blok C-221 Nolu Amfi
Sınav Tarihi: 21.02.2022
Sınav Saati: 10.00
* Sıralamalar soyadı alfetik sıraya göre yapılmıştır

18 Şubat 2022