Girişimci Bilgi Sistemi (GBS), farklı kurumların idari kayıtlarından oluşan verilerin bütünleşik şekilde yer aldığı girişim bazlı bir bilgi sistemidir. GBS kapsamında Türkiye ekonomisi içerisinde ticari kazanç üreten girişimlere ait ekonomik faaliyet verileri, Vergi Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Numarası anahtar değişkenleri kullanılarak merkezi bir veri tabanında toplulaştırılmaktadır.

GBS’nin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki uzmanlara ve araştırmacılara ekonomik, sektörel ve bölgesel politikaların tasarlanması, uygulanması ile etkinlik ölçümü için doğru ve güvenilir verilerin sunulacağı bir ortam sağlamaktır.

Bu kapsamda; GBS’nin üniversitelerdeki araştırmacılar başta olmak üzere daha yaygın bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla yapılacak “GBS Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”nın, 16 Haziran 2022 Perşembe günü 13:30–15:30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.


14 Haziran 2022